21 consells per tenir un habitatge sostenible

21-consells_1.jpgPosem a la vostre disposició una publicació, editada per l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d'arquitectes tècnics, com a guia d'ajuda als usuaris d’habitatges perquè en la seva vida quotidiana portin a terme accions que redueixin l’impacte ambiental del seu habitatge, alhora que suposaran un estalvi econòmic important a curt termini.


GUIA DE CONSELLS SOSTENIBLES