Vols emprendre una nova activitat comercial?

 

Molts cops, arrencar amb una nova activitat comercial, pot comportar una sèrie de despeses, que degut a una mala planificació, poden suposar un fre a l'hora de prendre aquesta decisió 

S'ha de tenir en compte que no tots els locals són aptes per a desenvolupar qualsevol tipus d'activitat, per això, abans de la tria del local, us aconsellem contactar amb un tècnic especialitzat que pugui fer una primera visita per fer un estudi previ i valorar la viabilitat del teu projecte

En aquesta primera visita, t'informarem de les condicions mínimes que haurà de tenir el local perfecte per al teu negoci i/o de totes les  actuacions necessàries per a assolir-les.


Aquestes condicions mínimes són, entre d’altres, tenir una alçada lliure mínima, el compliment de mesures contra incendis de l'estructura, la ventilació del i l'accessibilitat per a minusvàlids.

En funció de la necessitat de fer obres o no, necessitaràs obtenir, una vegada escollit el local, una llicencia d’obres, per tant, serà necessari presentar un projecte tècnic signat per un tècnic competent.

En funció del tipus d’activitat, i/o de la superfície del local, hauràs de de legalitzar la instal·lació elèctrica mitjançant un projecte elèctric que garanteixi el compliment de la normativa elèctrica per pública concurrència i d'un butlletí signat per l'instal·lador encarregat de la seva execució.

Finalment es tramitarà la llicència d’activitat. En aquelles activitats classificades dins de l’annex III.2 de l’OMAIIAA (Normativa sobre Llicències d’activitats de Barcelona), caldrà sol·licitar la inspecció d’una entitat de control perquè pugui emetre el certificat d'aptitud i poder comunicar l'obertura del local a l'ajuntament.

 
  • T'assessorem en la tria del local.

  • Redactem tota la documentació i/o projecte necessari amb gran rapidesa.

  • Gestionem les obres requerides des de la llicència fins al final.

  • Et lliurem el projecte i realitzem el tràmit amb l’administració

Adequació del local

Les obres més habituals que solen realitzar-se són les següents:

  • Obres per a garantir l'accessibilitat per a persones amb discapacitats. Tant en l'accés com en els serveis higiènics.

  • Adequació de la instal·lació elèctrica a les normatives actuals, sobretot, la substitució de cablejat per cablejat lliure d'halògens.

  • Incorporació de sistemes de renovació d'aire que compleixin amb els requisits de qualitat de l'RITE.

  • Ignifugar l'estructura per a garantir una correcta protecció contra incendis (garantir que un incendi produït al local no s'estén als confrontants i viceversa i  que garanteixi el compliment de la resistència al foc).

  • Instal·lació d'algun sistema d'aïllament acústic en cas que pel tipus d'activat fos necessari.

  • Caldrà també donar compliment a altres normatives particulars de cada activitat.

 

Disposem d'un equip d'arquitectes i enginyers per donar resposta a qualsevol tipus d'apertura d'activitat i obtenir la llicència d'activitat requerida.


"Obrir un nou negoci no és difícil si tens les eines necessàries"