Què és el Certificat Energètic?

És el document resultant del procés de certificació energètica d'un immoble.

Recull informació sobre elements constructius de l'immoble i les seves instal·lacions obtenint així valors sobre demanda i consum energètic d'un immoble.

Es obligatori per tots els edificis de nova construcció i existents que siguin objecte de compravenda o arrendament

Aquest certificat s'ha d'inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la Generalitat.

CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DESDE 150€

PREGUNTA'NS PELS NOSTRES PACKS

CEE + CÈDULES D'HABITABILITAT.


Qui està obligat a obtenir el certificat energètic?

En el RD 235/2013 s'estableix l'obligació a partir l'1 de juny de 2013 de posar a disposició dels compradors o arrendataris dels immobles el certificat d'eficiència energètica del mateix.

L'obligació d'obtenir-la és per part del propietari o promotor de l'immoble que es posi en venda o lloguer. Aquest haurà d'adjuntar-la a l’oferta, promoció i publicitat d'un immoble.

Quins edificis estan obligats a obtenir el Certificat d'Eficiència Energètica?

  • Tots els edificis de nova construcció.

  • Tots els edificis o parts d'edificis que estiguin en venda o lloguer.

  • Edificis o parts d'edificis en els quals l'autoritat pública ocupi una superfície útil total de 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Quin període de validesa té?

El certificat d'eficiència energètica tindrà una durada màxima de 10 anys.