A causa de diferents factors socioeconòmics, tant el valor de mercat com el preu dels immobles varien en el temps.

La valoració immobiliària persegueix en la majoria dels casos, l'obtenció d'un VALOR DE MERCAT.

El nostre equip d'excellents professionals, capacitats en diferents àrees, és un valor segur en el procés d'estimar el preu del seu immoble, que garanteix: eficiència en terminis, compliment normatiu i objectivitat.

>> Realitzem i valoracions immobiliàries de tota classe d’immobles:

- Tot tipus d’habitatges, nous o de segona mà.

- Locals comercials, oficines, despatxos, places d’aparcaments, naus i terrenys industrials, etc.

- Edificis plurifamiliars.

- Solars, parcelles i terrenys.>> Necessitaràs una taxació o valoració pels següents motius:

- Repartiment d’herències i de bens, divorcis i dissolucions de societats.

- Dació i cessió d’immobles en pagament de deutes i expropiacions.

- Valoració d’actius immobiliaris per empreses.

- Estudis de mercat immobiliari per la realització d’inversions, determinació de preus de venda de promocions noves o de qualsevol tipus d’immoble.

- Obtenció de valor per a subhastes en procediments d’embargament.


Realitzem tot tipus de valoracions, informes pericials i dictàmens.

Consulteu-nos.