Serveis

Necessari per a habitatges que es venguin o lloguin a un nou arrendatari i entitats en les quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m 2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic

La ITE és obligatòria en els següents casos per a edificis unifamiliars i plurifamiliars de més de 45 anys d'antiguitat, per a acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació.

T’ajudarem a cercar la millor opció. Realitzarem tot els tràmits necessaris per a l’obtenció de la llicència d’activitat. Des de la cerca del local i les obres necessàries fins a la obtenció de la llicència.

Per compravenda d'immobles, repartiment de bens i herències i en casos de disconformitat amb la valoració de l'asseguradora (sinistres).

L’edifici on vius esta demanant a crits una rehabilitació parcial o integral?

Contacta’ns! Vindrem a veure’t i farem una valoració sobre les possibles actuacions necessàries i t’assessorarem sobre els ajuts i subvencions disponibles


Vols donar un nou aire al teu habitatge o fer-lo més funcional?

Explica’ns la teva idea, el nostre equip de professionals li donarà forma i et presentarem un projecte adequat als teus gustos i necessitats. Li podem donar tantes voltes com vulguis!

L’enderroc total o parcial d'una edificació requereix un projecte i direcció d'obres que garanteixin la forma d’executar-lo mes correcta i amb total seguretat, tant per als treballadors com per als veïns i vianants.

Posem la nostra experiència a la vostra disposició oferint als nostres clients una resposta integral en diferents camps: Direcció d'obres, Project & Construction Management, anàlisi de projectes, estudis econòmics.

L'objectiu principal és, zero accidents.

- Coordinacions de Seguretat i salut en projecte i en obra.

- Redacció d'Estudis de seguretat i salut

- Redacció de Plans de seguretat.

Amb aquest test, es coneix si l'estructura d'un edifici conté ciment aluminós, i el seu estat, es a dir, si te Aluminosi.

En cas de detectar aquesta o altres patologies, es comunicarà immediatament per tal de prendre les mesures de seguretat necessàries. 

El canvi d’ús ha de ser compatible amb la legalitat urbanística i complir les normatives d’edificació que li siguin d’aplicació al nou ús.

En els casos més habituals, caldrà realitzar obres l’edifici, habitatge o local per tal de complir amb els requeriments funcionals i normatius que li siguin d'aplicació