Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2016

Publicada al DOGC del 29 de febrer de 2016, l'anunci d'una convocatòria general per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2016.

 ajuts-2016.jpg

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.

Convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns, i habitatges, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis i habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

 • Pressupost disponible: 6.755.014€
 • Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona
 • Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris d’edificis d’habitatges, propietaris individuals i llogaters.
 • Terminis: des de la seva publicació al DOGC fins al 31 de desembre de 2016

Prioritats:

 • Patologies estructurals
 • Accessibilitat (ascensors en edificis que no en tinguin)
 • Millora energètica
 • Treballs de rehabilitació d’elements comuns

Requisits per poder accedir a les subvencions:

 • 70% de l’edifici destinat a habitatge habitual
 • Pressupost mínim 750€
 • Edifici acabat abans de 1991
 • Disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (Informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) + Certificat energètic +Informe de condicions bàsiques d'accessibilitat)
 • Obres no iniciades